Urho Kekkonen

Mowy, które zmieniły historię

12 min
Dostępne od 09/07/2018 do 22/06/2023

1 lipca 1975 r. na szczycie dyplomatycznym w Helsinkach spotkali się przywódcy najpotężniejszych państw świata. Fiński prezydent Urho Kekkonen wygłosił historyczne przemówienie na temat pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Jego słowa miały nieoczekiwany wpływ na rozpad ZSRR.


Reżyseria :

Jean Bulot

Kraj :

Francja
Finlandia

Rok :

2018