Re: Pieniądze, chciwość i sumienie
Walka z korupcją na Ukrainie

31 min
Dostępne od 10/04/2018 do 08/07/2018

Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie. Trzy lata temu pod naciskiem Unii Europejskiej powołane tu zostało Krajowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) kierowane przez 38-letniego prawnika Artjoma Sytnika. 153 przeszkolonych przez FBI pracowników NABU walczy z korupcją na wszystkich szczeblach.


Producent/ka :

Mdr

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018