30 min
Dostępne od 29/08/2019 do 27/11/2019

Szwecja ma już bardzo srogie przepisy dotyczące przemocy seksualnej. Teraz przygotowuje się do ich ponownego zaostrzenia. W życie ma niedługo wejść nowe prawo redefiniujące gwałt i napaść na tle seksualnym. Każdy, kto nie otrzyma jasnej i zdecydowanej zgody ze strony swojego partnera może zostać oskarżony. Brak stawiania oporu nie będzie już wystarczającym kryterium.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018