Re: Przemoc wśród nieletnich we Włoszech

31 min
Dostępne od 27/08/2018 do 26/11/2018

Wraz ze wzrostem ubóstwa i bezrobocia we włoskich miastach wzrasta liczba brutalnych ataków ze strony młodocianych gangów. Młodzi gangsterzy okradają przechodniów, handlują narkotykami i biją bezdomnych. Wielu z nich ostatecznie ląduje w mafii. Czy możesz ocalić ich przed tym losem? Organizacja pozarządowa Libera, której członkami są zresocjalizowani młodzi gangsterzy, próbuje walczyć z tym problemem.


Kraj :

Niemcy

Rok :

2018