Czy testosteron powoduje agresję?Xenius

Automatyczne odtwarzanie

Następne wideo

26 min
Dostępne od 05/11/2019 do 02/02/2020

Bójki, przemoc domowa czy przemoc seksualna, ich sprawcami są w większości mężczyźni. Mężczyźni mają 10 razy więcej testosteronu niż kobiety. Czy jest to przyczyną agresywnych zachowań?


  • Prezentacja :
    • Dörthe Eickelberg, Gunnar Mergner
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018