Czy testosteron powoduje agresję?
Xenius

26 min
Dostępne od 21/06/2018 do 17/09/2018

Bójki, przemoc domowa czy przemoc seksualna, ich sprawcami są w większości mężczyźni. Mężczyźni mają 10 razy więcej testosteronu niż kobiety. Czy jest to przyczyną agresywnych zachowań?


Prezentacja :

Dörthe Eickelberg, Gunnar Mergner

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018