Jak zorganizować pomoc humanitarnąXenius

26 min
Dostępne od 08/08/2019 do 06/11/2019

W obliczu katastrof, które mają miejsce na świecie, organizacje humanitarne stawiają sobie pytanie: jak szybko ratować ludzi w niebezpieczeństwie? Jak zarządzać kosztami takich interwencji?


  • Prezentacja :
    • Emilie Langlade, Adrian Pflug
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018