Jak zorganizować pomoc humanitarną
Xenius

26 min
Dostępne od 26/06/2018 do 10/09/2018

W obliczu katastrof, które mają miejsce na świecie, organizacje humanitarne stawiają sobie pytanie: jak szybko ratować ludzi w niebezpieczeństwie? Jak zarządzać kosztami takich interwencji?


Prezentacja :

Emilie Langlade, Adrian Pflug

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018