Mobbing: reaguj!Xenius

26 min

W szkole, w pracy, w Internecie – nękanie powoduje cierpienie, które może doprowadzić nawet do samobójstwa. We Francji i Niemczech co szósty uczeń w wieku 15 lat staje się klasowym kozłem ofiarnym. Jak rodzą się bullying i mobbing? Jak tłumić takie przypadki? W jaki sposób szkoły walczą z tą plagą?


  • Prezentacja :
    • Emilie Langlade, Adrian Pflug
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018