Czym jest zło?
Streetphilosophy

27 min
Dostępne od 22/05/2018 do 03/08/2018
Czy zło jest obecne w każdym z nas? Dlaczego czynimy zło? 

Prezentacja :

Ronja von Rönne

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018