Czym jest zło?

Streetphilosophy

27 min
Dostępne od 16/11/2018 do 16/11/2019
Czy zło jest obecne w każdym z nas? Dlaczego czynimy zło? 

Prezentacja :

Ronja von Rönne

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018