Co się kryje za transparentością?
Filozofia

27 min
Aby zdobyć zaufanie społeczeństwa, osoby publiczne powinny byś transparentne. Jednak w którym momencie kończy się jawność, a zaczyna szpiegostwo i podglądactwo? Jak odróżnić kluczowe informacje od skandali? Czy powinniśmy opisywać i badać życie prywatne osób publicznych? Jeżeli w demokracji władza należy do ludu, czy politycy winni pozbyć się wszystkich tajemnic i otwarcie informować o każdej sferze swojego życia? A przede wszystkim, kto decyduje o tym, co powinno zostać ujawnione a co utrzymane w tajemnicy? Jaka jest społeczna rola dziennikarzy w demokracji? Filozof Raphaël Enthoven debatuje na ten temat z Denisem Olivennesem, prezesem grupy medialnej Lagardère Active oraz z Fabricem Arfim, dziennikarzem śledczym z Mediapart, słynnego francuskiego dziennika śledczego i opiniotwórczego.

Reżyseria :

Philippe Truffault

Gość :

Fabrice Arfi
Denis Olivennes

Kraj :

Francja

Rok :

2018