Kto napisał Koran?
Filozofia

27 min
Dostępne od 20/10/2018 do 19/12/2018
Dziś porozmawiamy o Koranie, a zwłaszcza o pozornie retorycznym, ale fundamentalnym pytaniu: kto napisał Koran, kto jest jego autorem? Za tym pytaniem kryje się przekonanie, że nie można zrozumieć tekstu i jego świętego znaczenia, jeśli nie zanurzymy go w kulturze czasu, w którym został napisany.

Tak rzecz opisuje tradycja muzułmańska: "Przez kilka lat prorok Mahomet dostawał od anioła Gabriela fragmenty przekazów od Boga, które powtarzał ludziom wokół. Ci ludzie uczyli się ich na pamięć, by spisać je kilka lat później.”

Z Raphaelem Enthovenem dyskutuje Rachid Benzine - badacz islamu oraz badacz na wydziale teologii protestanckiej w Paryżu. Islamolog proponuje impresjonistyczną lekturę Koranu, pamiętając, że tekst ten został napisany przez ludzi i dla ludzi, z dala od absolutnej i nieodwołalnej prawdy.

Reżyseria :

Philippe Truffault

Gość :

Rachid Benzine
Mohamed Bajrafil

Kraj :

Francja

Rok :

2018