Kultura krajów bałtyckichSztuka, legendy i pejzaże

Następne wideo

52 min
Dostępne od 12/07/2020 do 09/09/2020

Piękny dokument ukazujący jak muzycy, poeci i malarze z trzech krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii - dbają o zachowanie baśni i mitów założycielskich w zbiorowej świadomości.


  • Reżyseria :
    • Stéphane Ghez
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2017