Gnojowica: ekologiczna katastrofa!Xenius

27 min

Gnojowica (nie mylić z obornikiem) to mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich pochodząca z obór bezściółkowych. Przy bardzo intensywnej hodowli (np. świń, jak to ma miejsce we Francji czy w Niemczech) gnojowica może być zagrożeniem dla wód podziemnych, a tym samym dla wody pitnej. Nie mówiąc już o wydzielających się azotanach…


  • Prezentacja :
    • Caroline du Bled, Gunnar Mergner
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018