Gnojowica: ekologiczna katastrofa!
Xenius

(27 min)
Dostępne od 03/05/2018 do 22/06/2018

Gnojowica (nie mylić z obornikiem) to mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich pochodząca z obór bezściółkowych. Przy bardzo intensywnej hodowli (np. świń, jak to ma miejsce we Francji czy w Niemczech) gnojowica może być zagrożeniem dla wód podziemnych, a tym samym dla wody pitnej. Nie mówiąc już o wydzielających się azotanach…


Prezentacja :

Caroline du Bled, Gunnar Mergner

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018