Przyszłość węgla
Xenius

26 min
Dostępne od 21/09/2018 do 17/12/2018
Od wieków węgiel wykorzystywany jest jako paliwo. Podczas jego spalania uwalniany jest jednak szkodliwy dla klimatu dwutlenek węgla. We Francji węgiel zastąpiono energią atomową. W Niemczech też zapadła decyzja o zmianach, jednak nadal 40% energii pozyskuje się tu z węgla. To prawie 45 miliardów ton węgla. Wiele krajów – jak Polska - nadal trzyma się paliw kopalnych. W Polsce - gdzie 40 procent gospodarstw domowych nadal korzysta z węgla kamiennego – stworzono „czystszy” węgiel produkujący mniej spalin. Jak to się sprawdza w praktyce?
W kopalni węgla brunatnego Hambach Adrian pług i Emilie Langlade śledzić będą proces wydobycia i przetwarzania węgla, produkcji energii i wreszcie oczyszczania spalin CO2.

Prezentacja :

Emilie Langlade, Adrian Pflug

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018