Sztuka kartografii
Xenius

27 min
Dostępne od 24/09/2018 do 16/12/2018

Mapy geograficzne są dla człowieka nieodzowne w orientacji terenowej. Bez map bylibyśmy zgubieni. Dawniej rysowano je na pergaminie, potem na papierze, następnie drukowano, a dziś są już cyfrowe. Mapy są podstawą systemów nawigacyjnych. W zależności od potrzeby można je przekształcić w mapy tematyczne. W Karlsruhe prezenterzy "Xeniusa" spotykają Franziska Wild, inżyniera geodezji, który wprowadza ich do wspaniałego świata map i ich realizacji. Ich dzisiejszym zadaniem będzie stworzenie klasycznej mapy terenu zabudowanego. Liczy się precyzja, bo później mapę porównamy ze zdjęciem lotniczym!


Prezentacja :

Emilie Langlade, Adrian Pflug

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018