Sztuka kartografiiXenius

Automatyczne odtwarzanie

Następne wideo

27 min
Dostępne od 08/12/2019 do 07/03/2020

Mapy geograficzne są dla człowieka nieodzowne w orientacji terenowej. Bez map bylibyśmy zgubieni. Dawniej rysowano je na pergaminie, potem na papierze, następnie drukowano, a dziś są już cyfrowe. Mapy są podstawą systemów nawigacyjnych. W zależności od potrzeby można je przekształcić w mapy tematyczne. W Karlsruhe prezenterzy "Xeniusa" spotykają Franziska Wild, inżyniera geodezji, który wprowadza ich do wspaniałego świata map i ich realizacji. Ich dzisiejszym zadaniem będzie stworzenie klasycznej mapy terenu zabudowanego. Liczy się precyzja, bo później mapę porównamy ze zdjęciem lotniczym!


  • Prezentacja :
    • Emilie Langlade, Adrian Pflug
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018