Dziedzictwo Cystersów w Niemczech

53 min
Dostępne od 13/04/2019 do 14/05/2019
Trzy filmy dokumentalne odkrywają historię klasztorów cystersów w Niemczech, Francji i Włoszech. Opowiadają o wielkim wpływie Zakonu na kulturalny rozwój Europy. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy trzy zakony w Waldsassen w Bawarii, St. Marienstern w Saksonii i Kloster Wienhausen w Lüneburgu.
Od niemal tysiąca lat odmawia się tu modlitwy, studiuje i pracuje według surowych reguł. To, co narodziło się w ustronnym miejscu, stało się europejskim ogniskiem wiary i władzy. Zakon Cysterski. Klasztory to świadectwa wiedzy i duchowości cysterskiej wspólnoty. Kultura i architektura zakonu fascynują aż do dziś.

"Ora pro nobis" - "módl się za nami". Cysterki proszą świętych i męczenników o wstawiennictwo niezmiennie od setek lat. Ekspansja Zakonu Cysterskiego w Europie zaczęła się przed 900 laty. Zakładanie nowych filii uczyniło z cystersów pionierów. Pionierów duchowości, wiary i czynu. Najświętszą postacią jest dla nich Maryja, Matka Boska. Życie klasztorne poświęcone jest Bogu.

Cystersi byli alternatywą dla życia doczesnego, która przemówiła do możnych. Hrabiowie, książęta i dzieci królów wstępowały do klasztorów cystersów. Wstępując do zakonu, decydowali się na życie w ciężkich warunkach. "Ora et labora" – „módl się i pracuj". Dewiza ta od początku przyświecała życiu cystersów.

Budując klasztory, tworzyli dla siebie sztuczne pustelnie - klauzury. Odcinali się od świata, by nic nie rozpraszało ich na drodze do świętości. Pierwsi mnisi chrześcijańscy żyli odcięci od świata jako pustelnicy. Cystersi chcieli wrócić do tego w swoich klasztorach, z dala od zmieniających się czasów. Architektura cystersów często charakteryzuje się dużą prostotą. Dobrze odzwierciedla to duchowość cystersów. To redukcja do niezbędnego minimum, do tego, co naprawdę istotne. Nie ma tu wielu ozdobników czy fantazyjnych kształtów. Chodziło o to, by stworzyć coś bez oglądania się na własne potrzeby, poklask i uznanie świata. O zbudowanie życia, które w założeniu dąży do tego, co istotne. To są podstawy tej duchowości. Są ponadczasowe i wciąż aktualne.

  • Reżyseria :
    • Inga Wolfram
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018