Historia i Big Data - Venice Time Machine (8/8)

Historia i jej interpretacja

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019

Czy jesteśmy w stanie, pomimo naszych różnic, zgodzić się co do jednej, wspólnej historii?


Kraj :

Francja
Szwajcaria

Rok :

2017