Historia i Big Data - Venice Time Machine (6/8)Historia w obrazach

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019

Dzisiejsi historycy musza pracować z bazami danych na które składają się miliony elementów. Aby nawigować w tym morzu informacji naukowcy z Venice Time Machine opracowują algorytmy umożliwiające komputerom porównywanie i interpretowanie nawet bardzo złożonych obrazów.


  • Kraj :
    • Francja
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2017