Historia i Big Data - Venice Time Machine (6/8)

Historia w obrazach

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019

Dzisiejsi historycy musza pracować z bazami danych na które składają się miliony elementów. Aby nawigować w tym morzu informacji naukowcy z Venice Time Machine opracowują algorytmy umożliwiające komputerom porównywanie i interpretowanie nawet bardzo złożonych obrazów.


Kraj :

Francja
Szwajcaria

Rok :

2017