Historia i Big Data - Venice Time Machine (5/8)

Historia w 4D

4 min
Dostępne od 19/04/2018 do 30/06/2019

Łącząc informacje ze starożytnych map i źródeł literackich, a następnie porównując je z dzisiejszymi mapami, można uzyskać za pomocą algorytmów bardzo precyzyjne rekonstrukcje przeszłości w 4D.


Kraj :

Francja
Szwajcaria

Rok :

2017