Historia i Big Data - Venice Time Machine (5/8)Historia w 4D

4 min

Łącząc informacje ze starożytnych map i źródeł literackich, a następnie porównując je z dzisiejszymi mapami, można uzyskać za pomocą algorytmów bardzo precyzyjne rekonstrukcje przeszłości w 4D.


  • Kraj :
    • Francja
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2017