Historia i Big Data - Venice Time Machine (4/8)Kiedy archiwa przemówią

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019

„Rozpoczynając projekt w Wenecji, postanowiliśmy używać algorytmów do odczytu dokumentów. Mówiono nam, że to niemożliwe ze względu na pismo, które nieraz jest trudne do odczytania nawet dla ekspertów. Co roku jest nam jednak coraz łatwiej. Dzisiaj - digitalizacja archiwów weneckich. Jutro - całej ludzkości.”


  • Kraj :
    • Francja
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2017