Historia i Big Data - Venice Time Machine (3/8)Tomografia - cyfryzacja przyszłości

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019
Tomografia, roboty, skanery 360 stopni to technologie wykorzystywane w Venice Time Machine, które umożliwią rozwój digitalizacji. Dzisiejsze technologie są udoskonalane i stają się narzędziami przyszłości.

  • Kraj :
    • Francja
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2017