Historia i Big Data - Venice Time Machine (2/8)Zachować przeszłość

4 min
Dostępne od 17/04/2018 do 30/06/2019

„Venice Time Machine to ważny projekt nie tylko dlatego, że może pozwolić nam na odtworzenie historii miasta, ale również dlatego, że umożliwi on demokratyzację danych historycznych, udostępniając je ogółowi społeczeństwa.”


  • Kraj :
    • Francja
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2017