Let Europe Arise! - Winston ChurchillMowy, które zmieniły historię

11 min
Dostępne od 17/07/2017 do 30/06/2022

Nieco ponad rok po zakończeniu II wojny światowej Europa znajduje się na rozdrożu: Niemcy, podzielone na strefy okupacyjne, są pod kontrolą aliantów. Francja wierzy, że znów nadejdą szczęśliwe dni. Na wschodzie Sowieci potęgują swoje wpływy. Na zachodzie Amerykanie wzmacniają sojusze. Nastaje nowy podział świata. Aby uniknąć kolejnej wojny, Churchill nawołuje do zrzeszenia narodów Europy podczas przemówienia na uniwersytecie w Zurychu, 19 września 1946 roku.


  • Reżyseria :
    • Jean Bulot
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2017