Cuba Underground (1/10)Sex, Twerk & Reggaeton

7 min
Dostępne od 22/02/2018 do 14/12/2020

Reggaeton jest obecnie najpopularniejszym gatunkiem muzycznym w Ameryce Łacińskiej. Na Kubie wywołuje sensacje, a władze kubańskie oskarżają go o wypaczanie dziedzictwa kulturowego i namawiają media do bojkotu. Aby dotrzeć do mas muzycy opracowują nowe kody, organizują koncerty i rozpowszechniają swoje albumy w Internecie, dzięki czemu zyskują popularność również i po za granicami wyspy.


  • Reżyseria :
    • Juliette Touin
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2017