Re: Gruzja, czas przemian

31 min.

Szefowie klubu Bassiani walczą o otwarte społeczeństwo i wejście do Unii Europejskiej. Młodzi są już gotowi na Zachód. Czy pójdą za nimi starsi, tęskniący za przeszłością?

Twórca:
  • Kraj:Niemcy
  • Rok:2017