Kraj migracji

Sto lat, Finlandio!

5 min
Dostępne od 02/12/2017 do 23/11/2022

W 2015 roku Finlandia przyjęła 32 000 uchodźców. Liczba ta może wydawać się skromna w porównaniu z ilością osób przyjętych przez Niemcy, jednak w przypadku tego niewielkiego kraju (liczącego zaledwie 5,5 miliona mieszkańców) był to to ważny i bezprecedensowy gest. 


Reżyseria :

Philippe Rouget

Kraj :

Francja
Finlandia

Rok :

2017