Żywy czy martwy?
Piękno nauki

2 min
Dostępne od 10/10/2017 do 14/05/2022
To, co widzicie, nie jest antyczną mozaiką. Nie jest to też żabi skrzek pod mikroskopem. Jest to jedna z największych tajemnic biologii.

Reżyseria :

Laurent ORLUC

Kraj :

Francja

Rok :

2016