Re: Walka o Puszczę Białowieską

Ostatni dziewiczy las Europy

30 min
Dostępne od 20/03/2019 do 18/04/2019

Puszcza Białowieska jest ostatnią wielką puszczą w Europie. Dzięki różnorodności gatunków i swej dziewiczości od 10-leci jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamieszkują ją ostatnie wolno żyjące w Europie żubry, a także wilki, rysie, łosie, oraz tysiące wyjątkowych owadów i chrząszczy. Niektóre rewiry od setek lat są niezakłócane ludzką działalnością. Teraz niestety Puszcza stała się polem walki pomiędzy władzami a obrońcami środowiska.


Kraj :

Niemcy

Rok :

2017