Streetphilosophy: Wymyśl swoją historię!

26 min

Jak opanować siebie, swoją osobowość i zacząć świadomie pisać swoją przyszłość? Czy możemy jedynie bawić się swoim przeznaczeniem, czy też mamy wszystkie karty w ręku i możemy w pełni decydować o kierunku i wyglądzie, które chcemy nadać naszemu życiu?  Ronja szuka odpowiedzi. 


  • Prezentacja :
    • Ronja von Rönne
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2017