Pokaż się!
Streetphilosophy

27 min
Dostępne od 09/06/2018 do 07/09/2018

Jaką wartość ma prywatność w dobie mediów społecznościowych?


Prezentacja :

Jonas Bosslet

Kraj :

Niemcy

Rok :

2017