Czy należy być nieposłusznym?
Filozofia

27 min
Dostępne od 27/10/2018 do 26/12/2018

„Są sprawiedliwe prawa, którym powinniśmy być posłuszni. I są prawa niesprawiedliwe. Naszą powinnością jest ich nieprzestrzeganie.” Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu? Żyjąc w społeczeństwie despotycznym stawiamy mu opór. W demokracji opór nazywany jest nieposłuszeństwem i traktowany bywa jako nieodpowiedzialność i zagrożenie. Czy słusznie?


Reżyseria :

Philippe Truffault

Gość :

Sandra Laugier
Nicole Marie Meyer

Kraj :

Francja

Rok :

2017