Kto jest winny otyłości?
Vox Pop

(28 min)
Dostępne od 17/02/2018 do 17/04/2018
Dostępne na żywo: tak

W Europie 16% dorosłych cierpi na otyłość.  Osoby te często są wyśmiewane i obrażane, często mają też trudności ze znalezieniem pracy. Kto odpowiada za otyłość Europejczyków? Otyli – przez obżarstwo i brak silnej woli – czy państwo – nie dbające o politykę prozdrowotną?


Reżyseria :

Nicolas Thepot

Prezentacja :

Jean-Paul Lepers

Kraj :

Francja

Rok :

2017