Malaria: jak pokonać chorobę?
Xenius

27 min
Malaria to najczęstsza na świecie choroba zakaźna. Rocznie zapada na nią 220 mln osób na świecie, z czego ponad 400 000 kończy się śmiercią. Mimo to ilość infekcji w Południowej Afryce spadła w ostatnich 15 latach o 80 procent! Chcemy przyjrzeć się temu osiągnięciu w RPA, żeby móc lepiej walczyć z chorobą.

Prezentacja :

Dörthe Eickelberg, Pierre Girard

Kraj :

Niemcy

Rok :

2017