Jak zwalczyć HIV?
Xenius

26 min
Dostępne od 30/05/2018 do 26/08/2018

W RPA ma ogromny problem z HIV. Na świecie ponad 37 milionów ludzi jest obecnie zarażonych, z czego 2/3 w Afryce. W RPA co 5-ty mieszkaniec jest nosicielem wirusa. W krajach uprzemysłowionych czy w Europie liczby są mniej alarmujące, ale HIV nadal stanowi dla nas wszystkich zagrożenie. Jak możemy pokonać wirusa?


Prezentacja :

Dörthe Eickelberg, Pierre Girard

Kraj :

Niemcy

Rok :

2017