HangryCzy mówisz w języku "fashion"?

2 min
Dostępne od 20/04/2018 do 26/09/2019

Moda ma swój własny język. Czy umiecie się w nim odnaleźć? Jeśli nie, nie lękajcie się! Po obejrzeniu tej serii będziecie nim władać bez problemu. Dziś na tapetę bierzemy „hangry”. Tak tak, nie „hungry”, nie „angry”, ale właśnie „hangry”.


  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2016