Dlaczego na świecie nadal panuje głód?
Na rewersie mapy

12 min.
Dostępne: 07/11/2017 do 13/12/2017
Jemen - zapomniana wojna, jak wiele innych konfliktów powodujących głód. Zobaczymy jednak, że, gdy mówimy o głodzie, znaczenie ma kilka czynników. Pojawia się pytanie: jak to możliwe, że XXI w ludzie nadal umierają z głodu?

Informacje o programie

Prezentacja :

Émilie Aubry

Kraj :

Francja

Rok :

2017