1918-1939: skradzione sny okresu międzywojennego (7/8)Zdrada

Niestety ten program nie jest już dostępny