Bądź odpowiedzialny!

Streetphilosophy

27 min
Dostępne od 16/11/2018 do 16/11/2019

Jak dobrze postępować? Skąd wiemy, co jest dobre a co złe? Czy reguły etyczne stały się ostatnio mniej surowe? Czy imperatyw kategoryczny Kanta jest współcześnie aktualny? Jakie jest podejście nauki i sztuki do rozsądku?


Reżyseria :

Simon Hufeisen
Dominik Bretsch

Prezentacja :

Jonas Bosslet

Kraj :

Niemcy

Rok :

2016