Lindy Hop
Let's swing! (4/7)

(5 min)
Dostępne od 03/11/2017 do 01/09/2019
Dostępne na żywo: tak
Aż do pierwszych promieni słońca, ubrani w najlepsze stroje vintage, młodzi i starzy tańczą w rytm muzyki czasów Wielkiego Kryzysu.

Reżyseria :

Florence PLATARETS

Autor :

Florence PLATARETS

Kraj :

Francja

Rok :

2015