Stepowanie

Let's swing! (3/7)

3 min
Dostępne od 03/11/2017 do 01/09/2019

Julien Vardon stepuje od 5 roku życia. Teraz młody tancerz układa nawet swoje własne choreografie!


Reżyseria :

Florence PLATARETS

Autor  :

Florence PLATARETS

Kraj :

Francja

Rok :

2015