Charleston

Let's swing! (1/7)

6 min
Dostępne od 03/11/2017 do 01/09/2019

Jazz, diwy, chłopczyce, dandysi i lakierki – witajcie w świecie lat 20. XX wieku!


Reżyseria :

Florence PLATARETS

Autor  :

Florence PLATARETS

Kraj :

Francja

Rok :

2015