Inwazyjne gatunki roślin
Xenius

27 min
Dostępne od 20/07/2018 do 11/10/2018

Egzotyczne rośliny są coraz powszechniejsze. Naukowcy szacują, że ¼ roślin w Europie nie pochodzi stąd. Inwazyjne rośliny zaburzają równowagę naszego ekosystemu, powodując problemy gospodarcze i zdrowotne. Co to oznacza dla naszego ekosystemu? Jakie ryzyko niesie ze sobą inwazja niektórych roślin? Czy należy chronić rodzime gatunki a pozostałe zwalczać?


Prezentacja :

Dörthe Eickelberg, Pierre Girard

Kraj :

Niemcy

Rok :

2016