Medycyna płci
Xenius:

27 min
Dostępne od 04/04/2018 do 03/07/2018

Mężczyźni i kobiety różnią się od siebie pod wieloma względami – również gdy chodzi o częstość i rodzaj zachorowań. Jak różnice płci wpływają na zagrożenie wystąpienia konkretnych symptomów choroby oraz powodzenie leczenia?


Prezentacja :

Emilie Langlade, Adrian Pflug

Kraj :

Niemcy

Rok :

2016