Francja: Kapelani więzienni
ARTE Reportage

(25 min)
Dostępne od 16/03/2017 do 26/05/2018
Dostępne na żywo: tak
Obecnie we Francji jest ponad 1440 kapelanów więziennych. Pośród nich jest jedynie 182 kapelanów muzułmańskich. Jaka jest ich rola w walce ze stereotypami związanymi z tą religią? „Jako kapelan muzułmański jesteś synonimem wszystkich negatywnych stereotypów: terroryzmu, integryzmu, psychopatii i wszelkich możliwych niebezpieczeństw. Swoim zachowaniem musisz udowodnić, że jesteś zaprzeczeniem tych przesądów”.

Reżyseria :

Philippe Brault

Autor :

Philippe Brault

Kraj :

Francja

Rok :

2015