Moda - sztuka czy biznes?

27 min
Dostępne od 25/06/2018 do 25/05/2019
Moda to potężna branża oparta na wyidealizowanym obrazie piękna. Jednak za reflektorami kryją się znacznie mniej efektowne warunki pracy…

Kraj :

Francja

Rok :

2018