Migracja: największe wyzwanie XXI w ?

Square: Agora idei

27 min

Jak sprostać wyzwaniom migracji kiedy ksenofobia staje się coraz bardziej widoczna? W 2015 r. Angela Merkel zaskoczyła Europę, otwierając granice Niemiec dla uchodźców. 2 lata później do Bundestagu weszło 92 posłów skrajnie prawicowej AfD. Carolin Emcke, filozofka i dziennikarka, analizuje tożsamościowy zwrot społeczeństwa wykraczający poza partie polityczne i zmieniający społeczną mentalność. Filozof François-Xavier Bellamy - nadzieja francuskiej prawicy - nie podziela jej poglądów. Potwierdza potrzebę tożsamości narodowej i podkreśla rolę edukacji i kultury w jej kształtowaniu.


Kraj :

Francja

Rok :

2018