Szkoła XXI wieku (2/2)
Square - Agora idei

27 min
Dostępne od 26/10/2017 do 13/08/2018

Szkoła ma się źle. Zwłaszcza we Francji, kraju, którego chlubą był niegdyś jej darmowy i laicki charakter. Teraz krytykowana jest za tworzenie nierówności społecznych. W wielu krajach Europy placówki oświatowe proponują radykalną alternatywę: szkołę demokratyczną. Nie ma w niej podziału na przedmioty ani programu. Uczeń sam wybiera, czego się uczy, a odpowiedzialność za swoje wybory ponosi wspólnie z dorosłym.


Kraj :

Francja

Rok :

2017