Bernard-Henri Lévy

Pausa fotográfica

7 min
Disponible del 23/01/2018 al 08/12/2020
Una década entera le ha llevado a Olivier Roller decidirse a fotografiar al famoso filósofo y escritor francés Bernard-Henri Lévy o "BHL". No se arrepentirá...

Productor(a) :

Arte France Developpement

País :

Francia

Año :

2017