Τουρκία: δύο μήνες πριν από τις εκλογές αύξηση στον κατώτατο μισθό

3 min

Available until 16/01/2025

Country

France

Year

2023

You may also like

The most viewed videos on ARTE