Το όριο σύνταξης στα 70 στη Δανία το 2040

Στη Δανία, το όριο συνταξιοδότησης ορίζεται με βάση το προσδόκιμο ζωής από το 1956. Το σύστημα είναι σύμφωνο με την πολιτική, όπως και τα σωματεία εργαζομένων. Το όριο που βρίσκεται τώρα στα 67, θα περάσει τα 70 το 2040. Η χώρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων εργαζομένων στην Ευρώπη, αποτέλεσμα μιας πολιτικής εργασιακής δομής που είναι σε αντίθεση με τη σωματική κόπωση.

Country

  • France

  • Germany

Year

2023

Duration

3 min

Available

From 26/04/2023 to 17/04/2024

Genre

Documentaries and Reportage

You may also like

The most viewed videos on ARTE