Re: Kiedy ziemia staje się towarem

31 min.

Dostępny od 12 lipca 2017 godz. 16:00 do 29 lipca 2017 godz. 23:59

Od momentu wejścia w życie nowej ustawy w 2014 roku, rumuńskie tereny rolne są przejmowane przez zagranicznych inwestorów za dotacje z UE, a następnie pozostawiane odłogiem…

Twórca:
  • Kraj:Niemcy
  • Rok:2017